Startseite -> Gedichte -> Herbst

Dä wille Jagd !

Allet slöpt,-
Butten röpt
Un bollert dä Windsbrut
Wild, unnestüm un lut!

Dat ole Hus
Is vuller Grus.
Dä Teilen rappert
Unne Fenster klappert.

Et hult un kracht
Dä wille Jagd !-
Herr stah us bie
Mak use Harten frie !-

Heinz-Bruno Krieger